wood

Ve stavitelství – stejně jako například v medicíně nebo potravinářství – se nám nabízí alternativa vůči konvenčnímu, nezdravému a neudržitelnému způsobu fungování naší společnosti. Přírodní a alternativní stavitelství se tak stává nástrojem společenské změny. Stavíme levně, abychom se nestali otroky bankovních úvěrů, stavíme svépomocí a komunitně, z místně dostupných a recyklovaných materiálů. Přidejte se!

 

Nabízím kurz "Úvod do přírodního stavitelství aneb bydleme zdravě, levně, útulně", který seznamuje účastníky s různými alternativními stavebními přístupy (přírodní, ekologický, holistický, nízkonákladový apod.) a s tradičními i novými způsoby aplikace přírodních stavebních materiálů, zejména hlíny, slámy, konopí a dřeva. Nevyhneme se ani tématům recyklace, využití obnovitelných zdrojů energie a správnému proudění energie v domě i jeho okolí.

 

V průběhu roku 2013 budu pořádat stavební workshopy na Buchově na Benešovsku, kde budou probíhat stavby dvou slaměno-hliněných domů. Workshopy budou probíhat pod odborným vedením zkušeného slaměného stavitele a tesaře Jidřicha Slámy – viz www.tesar-slama.cz.

 

Termíny kurzů a workshopů najdete v Kalendáři akcí.

Doporučené odkazy a zdroje (doplním :-)